Termeni și condiții

Condiții generale pentru utilizarea site-ului www.voluntar.frf.ro

1. Acceptarea condițiilor și serviciilor

Prin accesarea acestui site web și/sau oricărei pagini a acestuia sunteți de acord cu aceste condiții de utilizare. Dacă nu sunteți de acord cu termenii și condițiile, vă rugăm să nu utilizați acest site.

Accesul dvs. și utilizarea website-ului nostru sunt supuse și reglementate de toate legile și regulamentele în materie și acești termeni și condiții de utilizare, inclusiv orice politici sau alte condiții menționate în prezentul document și disponibile în website, conform modificărilor intervenite în decursul timpului. Vă rugăm să citiți acești Termeni cu atenție. Dacă nu sunteți de acord cu aceștia, vă rugăm să nu folosiți website-ul nostru. Dacă veți continua să utilizați website-ul nostru, vom considera că ați acceptat termenii și condițiile. Înainte de a ne oferi date cu caracter personal (inclusiv adresa de e-mail) prin intermediul website-ului nostru, vi se va solicita în mod specific să acceptați termenii și condițiile. Prin acceptarea acestora, sunteți de acord să respectați termenii și condițiile în versiunea publicată pe website-ul nostru, la momentul vizitei dvs.
Prin bifarea căsuței “Accept termenii și condițiile” vă declarați acordul dvs. cu privire la prezentele condiții ale website-ului nostru. Eventualele condiții pe care utilizatorul ar dori să le impună termenilor și condițiilor acestui website sunt automat excluse și nu vor fi recunoscute.

2. Utilizare permisă

2.1 Utilizatorul este de acord că are autorizație din partea FRF numai de a vizita și/sau deține o copie a paginilor acestui website strict pentru uzul său personal și că nu va duplica, descărca, publica, modifica sau distribui în alt fel materialul de pe acest site pentru alt scop decât acela de a revizualiza informații privind metode de lucru predestinate voluntarilor, cu excepția autorizării speciale din partea FRF de a proceda altfel. Conținutul și software-ul de pe acest website sunt proprietatea FRF și/sau a furnizorilor săi și sunt protejate de legile române și internaționale de copyright.

2.2 FRF își rezervă dreptul de a aduce modificări în orice moment website-ului și Termenilor și condițiilor prin publicarea acestora în website fără nici o altă notificare. Schimbările importante vor fi comunicate în maniera adecvată. Asigurați-vă că recitiți Termenii și condițiile în mod regulat deoarece dacă accesați sau utilizați acest website se va considera că ați fost de acord cu termenii și condițiile în versiunea publicată în website-ul www.voluntar.frf.ro la momentul vizitei dvs.

3. Descrierea serviciilor oferite – Condiții

3.1 Website-ul www.voluntar.frf.ro pune la dispoziția utilizatorilor servicii de informare și metode de lucru în scop informativ.

Platforma de voluntari a FRF oferă posibilitatea utilizatorului de înscriere în programul TBTT,  și de informare cu privire la domeniul de interes al website-ului www.voluntar.frf.ro prin articole de specialitate. Toate informațiile și datele din cadrul website-ului nostru au scop informativ și în cadrul informațiilor de pe site pot apărea greșeli. 

3.2 Nu puteți utiliza website-ul www.voluntar.frf.ro în niciun fel care încalcă orice lege sau reglementare locală, națională sau internațională aplicabilă, care dăunează reputației noastre sau a website-ului, care este ilegal sau fraudulos sau are vreun scop sau efect ilegal sau fraudulos.

4. NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR PERSONALE 

4.1 Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice FRF este înregistrat ca Operator Date cu Caracter Personal sub nr. 32783 și are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

4.2 Scopul colectării datelor dvs. (nume, prenume, număr de telefon, adresa/domiciliu pentru corespondență, adresa de e-mail) este acela de a îndeplini operațiunile de vânzare-cumpărare și de a asigura desfășurarea activităților de marketing și publicitate și îndeplinirea obligațiilor contractuale cu terții. Utilizatorul are obligația să furnizeze datele. Refuzul de a comunica datele personale solicitate determină imposibilitatea utilizării website-ului www.voluntar.frf.ro.

4.3 Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai următorilor destinatari: persoana vizată, angajaților website-ului www.voluntar.frf.ro, alte persoane fizice sau juridice care prelucrează datele personale în numele societății (ex: avocați, consultanți, contabili, auditori), parteneri contractuali ai societății, organelor de poliție și autorităților judecătorești (la solicitarea acestora), societăți bancare (în cazul în care plata se încearcă și/sau se efectuează prin card bancar) sau altor persoane fizice sau juridice impuse de Legea  nr. 677/2001.

4.4 Informațiile înregistrate ale utilizatorului sunt prelucrate și stocate în platforma Mailchimp. Datele înregistrate de Mailchimp sunt folosite în scopuri de email marketing. prin acceptarea termenilor si conditiilor site-ului voluntar.frf.ro sunteți de acord ca aplicatia Mailchimp sa prelucreze datele dumneavoastra. Pentru a înțelege mai mult despre cum Mailchimp administrează datele dumneavoastră verificați acest link.

4.5 Prin înscrierea în programul Team Behind the Team (programul de voluntariat al Federației Române de Fotbal) își manifestă acordul asupra înscrierii în baza de data a sistemului Mailchimp (sistem prin care stocăm datele cu caracter personal ale utilizatorilor din Team Behind the Team), fiind de acord să primiți din partea FRF newsletter cu informații referitoare la programele de voluntariat ale FRF și alte servicii speciale. Publicitatea se poate realiza prin e-mail, poștă sau alte mijloace, dar fără a se face abuz de acest drept. În cazul în care nu se dorește primirea de mesaje publicitare acest lucru se poate face prin accesarea butonului “Dezabonare” din cadrul newsletter-ului. 


FRF SE OBLIGĂ SĂ NU TRIMITĂ MESAJE PUBLICITARE CARE CONȚIN: MATERIALE CU CONȚINUT DESTINAT ADULȚILOR SAU MATERIALE PRIN CARE SE ÎNCEARCA FRAUDAREA UTILIZATORULUI. 


Conform Legii nr. 677/2001, utilizatorul beneficiază de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției. Totodată, utilizatorul are dreptul de a se opune prelucrării datelor personale care îl privesc și să solicite ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, se va adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată adresată de e-mail echipafrf@frf.ro.

Dacă unele din datele personale ale utilizatorului sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil.

Observație:

Orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziție poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare și fiscale, de poliție, justiție, securitate socială). Prin urmare, această mențiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu; orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit și fără nici o justificare, la prelucrările datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

5. Politica de confidențialitate

Voluntar.frf.ro își rezervă dreptul de a folosi datele colectate de la utilizatorii săi pentru îmbunătățirea serviciilor propria. Voluntar.frf.ro garantează utilizatorilor că nu va face publice adresele de e-mail sau datele personale către terți (toate comunicările comerciale descrise la punctul 3 se vor face prin intermediul Voluntar.frf.ro și alte platforme din ecosistemul digital al FRF). De asemenea, Voluntar.frf.ro își rezervă dreptul de a face publice aceste date sub forma statistică, pentru a arata profilul utilizatorilor săi.
La cererea expresă a unor autorități ale Statului Român (instanțele judecătorești, Poliția, reprezentanții Ministerului Public sau alte autorități abilitate în acest sens), www.voluntar.frf.ro își rezervă dreptul de a furniza acestora toate datele pe care le deține cu privire la un anumit utilizator. 


6. Denunțarea garanțiilor

FRF/Voluntar.frf.ro nu oferă nici o garanție în cazul oricăror consecințe care pot apărea, cauzate de nefuncționarea serviciilor FRF/Voluntar.frf.ro unor cauze independente de voința FRF/Voluntar.frf.ro

 
7. Limitarea răspunderilor

FRF/Voluntar.frf.ro nu își asumă sub nici o formă și în nici un sens răspunderea pentru conținutul site-urilor care au link-uri pe Voluntar.frf.ro sau care au orice alt tip de legătură (de ex.: sponsori, parteneri) cu website-ul www.voluntar.frf.ro.


8. Forță majoră

Forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi prevăzut, controlat sau remediat de către FRF/Voluntar.frf.ro, inclusiv imposibilitatea FRF/Voluntar.frf.ro din motive independente de voința sa și a cărui apariție îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile aferente comenzilor efectuate de utilizatori.

9. Litigii

Eventualele litigii apărute între utilizatori și FRF/Voluntar.frf.ro se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate în instanțele judecătorești române competente din municipiul București. Eventualele reclamații se vor comunica în scris pe adresa de e-mail: echipafrf@frf.ro în maxim 3 zile de la data la care utilizatorul a luat cunoștință de motivul pentru care dorește să formuleze o reclamație. După expirarea acestui termen, FRF/Voluntar.frf.ro nu va mai lua în considerare nicio reclamație.

10. Condiții finale

Utilizatorul are obligația de a furniza informații reale și corecte despre persoana sa, atunci când acestea i se cer, sub rezerva excluderii din baza de date.
FRF/Voluntar.frf.ro își rezervă dreptul de a modifica în orice moment „Termenii și condițiile” fără o notificare prealabilă. 
FRF/Voluntar.frf.ro poate restricționa accesul oricărui utilizator care nu respectă una din condițiile de mai sus. De asemenea, FRF/Voluntar.frf.ro poate alege în orice moment încetarea furnizării serviciilor oferite în website-ul www.voluntar.frf.ro.